Om oss

 
 

 

Internasjonalt foregår det en voldsom mengde forskning på substanser vi tidligere oppfattet som farlige rusmidler samfunnet måtte bekjempe med alle midler.

Cannabis er et veldig effektivt smertestillende, som brukes aktivt i symptombehandling av Multippel Sklerose, epilepsi, og en rekke andre nevrologiske sykdommer og lidelser. I motsetning til de opiatbaserte tunge smertestillende pasientene ellers utsettes for er cannabis knapt skadelig, lite avhengighetsskapende og effektivt i så små doser at det knapt gir rus. Av denne grunn har xx land og en mengde amerikanske delstater hittil godkjent medisinsk cannabis.

 Den positive effekten har vært slående. Bruken av tungt vanedannende og opiatbaserte smertestillende har falt med opptil 25% i de amerikanske delstater hvor medisinsk cannabis har blitt lovlig. Noe som har fått produsentene av det dødelige, kunstige heroinet Fentanyl til å bruke millioner av kroner for å lobbe for å stoppe den medisinske bruken av planten. Et bytte til en plante som både virker bedre og hverken er spesielt skadelig eller avhengighetsskapende vil true deres voldsomme profitt. Legemiddelbransjen er, og ønsker å forbli, verdens mest lønnsomme bransje med profitt som langt overgår både handel med våpen, olje og illegale rusmidler.

Forskning på de betennelsesdempende effektene cannabis viser i tillegg lovende resultater for en rekke av de lidelsene som plager oss mer og mer etterhvert som vi blir eldre. På ledende universiteter over hele verden forskes det også blant annet på hvordan cannabis kan hjelpe oss i kampen mot kreft.

Cannabis er ikke alene. Også andre stoffer samfunnet har brukt flere tiår på å svartmale ses nå i et nytt lys over hele verden. MDMA er i ferd med å bli godkjent som legemiddel i behandlingen av posttraumatisk stressyndrom. Psilocybin (det psykoaktive stoffet i for eksempel fleinsopp) og LSD viser seg å kunne bidra til langt mer effektiv behandling av depresjon enn dagens antidepressiva. Ketamin er allerde offisielt tatt i bruk for det samme.

Forskning ved ledende institusjoner som eksepmelvisJohns Hopkins i USA, Jerusalem University i Israel og Imperial College i London forteller oss at de klassiske psykedelika som LSD, Psilocybin, Ayahuasca, DMT og Meskalin effektivt kan brukes i kampen mot avhengighet av narkotika, akohol og sigaretter samt motvirke annen skadelig adferd som overspising med overvekt som resultat og selvedstruktiv og kriminell adferd. Dette fordi den antidepressive effekt de har skyldes at de hjelper oss til å komme i bedre kontakt med oss selv og bli mer bevisste på hvem vi er og hvilke konsekvenser valgene vi sommennesker tar har for oss selv og andre. Enkelte land tar nå i bruk psykedelika som en del av rehabiliteringsarbeidet i fengsel for å hjelpe folk ut av kriminalitet.

 Utviklingen går i et voldsomt tempo i hele verden. I lille Norge står diskusjonen dessverre stille. Vi er fortsatt fanget i et tankesett fra åtti- og nittitallet hvor disse verktøyene ses på som farlige rusmidler i stedet for viktige verktøy som kan brukes for å fremme folks helse. Stoffer som ikke skaper, men tvert i mot forhindrer avhengighet og destruktiv adferd behandles på samme måte som de narkotiske stoffene de berger folk fra.

Denne siden er opprettet for å bidra med å bringe nyheter og informasjon fra internasjonal forskning og debatt til Norge. På denne måten håper vi å bidra til å korrigere det vrengebilde av disse stoffene den såkalte krigen mot narkotika har skapt og vise forskjellen mellom dem og de stoffene samfunnet faktisk må bekjempe, slik som heroin, amfetamin, alkohol og tobakk.