Katalonia legaliserer cannabis

Den nye loven er veldig fremtidsrettet og sender et klart budskap. Tiden har kommet for et paradigmeskifte når det gjelder legalisering av illegale rusmidler, sier  Alba Verges

Den nye loven er veldig fremtidsrettet og sender et klart budskap. Tiden har kommet for et paradigmeskifte når det gjelder legalisering av illegale rusmidler, sier  Alba Verges

Myndighetene i Katalonia har legalisert cannabis. Med dette følger den autonome spanske delstaten etter blant annet Canada og flere amerikanske delstater og blir med det det foreløpig siste medlemmet på en stadig større liste av land og regioner hvor cannabis er lovlig. 

Cannabisklubber kan nå dyrke opptil 150 kilo cannabis i året som medlemmene kan bruke.

Alba Verges, leder av parlamentets helsekomite sa til  HuffPost Spania at "Den nye loven er veldig fremtidsrettet og sender et klart budskap. Tiden har kommet for et paradigmeskifte når det gjelder legalisering av illegale rusmidler."

legaliseringen kommer etter en underskriftskampanje hvor nesten 70 000 skrev under på et krav om parlamentsbehandling.

I forkant av avstemmingen la myndighetene fram en rapport fra over 30 cannabiseksperter. Ekspertene som inkluderte både psykologer, sosiologer og farmakologer konkluderte med at cannabis ikke har et spesielt stort skadepotensiale.

Legaliseringen ble etter dette vedtatt med overveldende flertall. 118 av Katalonias 127 parlamentsmedlemmer stemte for.