USA: Flertall for behandling med psykedelika

Flere tidligere kontroversielle psykedeliske stoffer, som for eksempel LSD, MDMA og psilocybin viser nå svært lovende resultater i behandling av lidelsers om depresjon, angst og PTSD. I en ny meningsmåling fra YouGov framkommer det nå at støtten til slike nye behandlingsformer til en viss grad enger sammen med utdanningsnivå.

I studier fra forskere ved New York University er det vist at en enkelt behandling med psilocybin (det aktive stoffet i for eksempel Fleinsopp) reduserte symptomer på depresjon og angst hos 80% av kreftpasienter med livstruende diagnose. En annen undersøkelse har vist at pasienter som kun hadde mottatt tre behandlinger med MDMA opplevde kraftige reduksjoner i symptomer på PTSD. Etter behandlingene var så mange som to tredeler symptomfrie. På samme måte har studier ved Yale og det amerikanske Institute of Mental Health vist at Ketamin fungerer mot depresjon på så lite som seks timer. Spesielt har pasienter som ikke responderer på tradisjonell medikamentbehandling vist lovende resultater i disse studiene.

Hvor mange støtter psykedelisk behandling

På tross av det stigma disse behandlingsformene fortsatt lider under på grunn av deres politisk bestemte klassifikasjon som narkotika viser en meningsmåling tatt opp av YouGov at mange amerikanere er klare for å omfavne psykedelisk behandling. Graden av støtte varierer med utdannings- og kunnskapsnivå. Jo høyere utdannelse, jo større var støtten til å ta behandlingsformene i bruk. 53% av alle respondenter støtter forskning på slik behandling. For respondenter med universitetsgrad var støtten imidlertid så høy som 69%.

Støtten til personlig bruk er ennå høyere enn støtten til å forske på behandlingsformene. 63% av respondentene svarte at de personlig ville være åpne for medisinsk behandling med psilocybin, ketaming eller MDMA om de fant seg selv i en situasjon hvor de kunne ha medisinsk nytte av behandlingen og medikamentene ble bevist å være trygge. Også her økte støtten med utdanningsnivå. I gjennomsnitt var respondenter med mastergrad eller høyere 21 prosentpoeng mer villige til å forsøke psykedelisk behandling enn dem som bare hadde fullført videregående skole.