Psykedelika følger samme vei som cannabis mot legalisering

Alle trender starter i USA, sprer seg rundt i resten av verden og kommer sist til Norge. Mens resten av verden har diskutert de positive helsegevinstene av cannabis og beveget seg i retning legalisering lenge, er det først de siste par årene debatten har kommet skikkelig til Norge.

Psykologene Tom og Sheri Eckert leder kampanjen for å kunne bruke psilocybin i behandlingen av pasienter med blant annet angst.

Psykologene Tom og Sheri Eckert leder kampanjen for å kunne bruke psilocybin i behandlingen av pasienter med blant annet angst.

I USA er den debatten imidlertid i realiteten over. Så mye som 60% av amerikanere støtter en legalisering av cannabis hvor omsetning flyttes fra gatelangere til lisensierte salgssteder med aldersgrenser.

Det neste på den amerikanske agendaen nå er psykedeliske stoffer som LSD og psilocybin (det aktive stoffet i Fleinsopp). En gruppe kalt Oregon Psilocybin Society har nå startet en kampanje for å få legalisering av nettopp psilocybin opp som tema for folkeavstemming i 2020. Det skriver Vice.

Oregon Psilocybin Society ledes av Tom and Sheri Eckert. Ekteparet driver psykologpraksis i Portland, Oregon og mener at psilocybin vil kunne være til stor hjelp for deres pasienter, spesielt dem som har vært utsatt for vold eller andre traumatiske hendelser.

De siste årene har forskning på psilocybin tatt seg veldig opp og forskere ved Johns Hopkins og New York University har vist at stoffet har potensiale i behandling av mentale lidelser som blant annet angst, depresjon, PTSD, OCD og rusmiddelavhengighet. Psilocybin har også blitt vist å redusere angst hos døende pasienter, samtidig som bruken økte pasientenes følelse av velvære og takknemlighet.