Fleinsopp hjelper kreftpasienter med å bli kvitt angst og depresjon

I en dobbelt-blind studie har forskere ved anerkjente Johns Hopkins i USA funnet at et stort flertall av mennesker som lider av angst og depresjon knyttet til kreft fikk betydelig hjelp i opp til seks måneder fra en enkelt dose med psilocybin, det aktive stoffet i Fleinsopp.

 "Det mest bemerkelsesverdige er at en enkelt dose med psilocybin som bare varer i 4-6 timer ga varige reduksjoner i symptomer på depresjon og angst. Dette kan gi oss fascinerende nye muligheter i behandlingen av flere mentale lidelser," uttalte Roland Griffiths som er professor i adferdsbiologi ved Johns Hopkins fakultet for nevrovitenskap.

"Det mest bemerkelsesverdige er at en enkelt dose med psilocybin som bare varer i 4-6 timer ga varige reduksjoner i symptomer på depresjon og angst. Dette kan gi oss fascinerende nye muligheter i behandlingen av flere mentale lidelser," uttalte Roland Griffiths som er professor i adferdsbiologi ved Johns Hopkins fakultet for nevrovitenskap.

Seks måneder etter at de hadde fått en dose med psilocybin fant forskerne fortsatt klinisk signifikant forbedring av symptomer hos 80% av pasientene. Så mye som 60% av pasientene var så mye bedre at deres symptomer var redusert til det nivå man forventer å finne hos mennesker uten livstruende diagnose. 

Forskergruppen rapporterte at psilocybin både reduserte pasientenes egenrapporterte symptomer, og også symptomene slik de ble rapportert av deres behandlere. Pasientene egenrapporterte økt livskvalitet, økt følelse av mening i tilværelsen og økt optimisme. Så mye som 67% av pasientene rapporterte at psilocybinerfaringen var en av de mest meningsfulle i deres liv.

"Det mest bemerkelsesverdige er at en enkelt dose med psilocybin som bare varer i 4-6 timer ga varige reduksjoner i symptomer på depresjon og angst. Dette kan gi oss fascinerende nye muligheter i behandlingen av flere mentale lidelser," uttalte Roland Griffiths som er professor i adferdsbiologi ved Johns Hopkins fakultet for nevrovitenskap.

I studien undersøkte forskerne 51 pasienter med livstruende kreft, som for de fleste pasientene var tilbakevendende og med alvorlig spredning. Hver pasient mottok to behandlingssesjoner med fem ukers mellomrom, en av dem med en psilocybindose som var for lav til å gi effekt og den andre med en kapsel hvor doseringen var moderat eller høy.

Forskerne vurderte alle deltagernes humør, holdning til livet og åndelighet gjennom spørreskjema og strukturerte intervjuer foretatt før den første behandlingen, syv timer etter at pasientene hadde inntatt psilocybin og seks måneder etter behandlingen. Rett etter hver behandling gjennomførte pasientene intervjuer sentrert rundt hvilke endringer de opplevde i sanseinntrykk, humør og velvære.

"Før vi startet denne studien sto det ikke klart for meg om denne behandlingen ville være hjelpsom siden kreftpasienter kan oppleve voldsom håpløshet som en respons på en diagnose som ofte kan følges med både operasjoner og langvarig cellegift. Jeg var bekymret for om pasientene ville ta psilocybin, stirre inn i et eksistensielt hull og komme ut med ennå større grad av frykt. Men det var ikke tilfelle. Den forbedring i mental helse vi allerede hadde vist hos friske frivillige  kom også med disse," fortsatte Griffith.