Medisinsk cannabis kan bli lovlig på Kanaløyene

Medisinsk cannabis kan blir lovlig på Jersey og Guernsey basert på en fagrapport som av politiske årsaker ble sett bort fra i Storbrittania. Det skriver BBC.

Barnesgruppens rapport:

  • Nedsatt i mai 2016 av Storbrittanias parlamentariske gruppe for ruspolitikk
  • Barnes og hans kolleger gjennomførte en ekstensiv litteraturgjennomgang av 20 000 forskningsrapporter om cannabinoider
  • Resultatene viste "ugendrivelige bevis" for at cannabisbaserte legemidler kunne hjelpe ved en serie medisinske tilstander
  • Bevisene var ekstra sterke for behandlign av kroniske smerter, spastisitet og kvalme i forbindelse med kreftbehandling og angst
  • Rapporten konkluderte også med at forskning ble hindret av dagens politikk

Professor Mike Barnes som er forfatter av rapporten, som ble bestilt av en tverrparlamentarisk gruppe i Underhuset har tidligere uttalt til The Guardian at det haster med å få legalisert tilgang til medisinsk cannabis.

Etter at rapporten ble gjennomgått av Jerseys "Misuse og Drugs Advisory Coouncil ble det anbefalt å omklassifisere noen cannabisprodukter for å gjøre disse lettere tilgjengelig for pasienter som trenger dem.

Barnesgruppens rapport estimerer antallet pasienter i Storbrittania som benytter seg av medisinsk cannabis mot blant annet kroniske smerter til rundt en million. Mange av disse kan risikere problemer med myndighetene fordi de ikke har resept på medisinen sin.

Legemiddelet Sativex som er et cannabisekstrakt er allerede i bruk for å behandle pasienter med multippel sklerose både i Storbrittania og i Norge.