Pilletesting på konserter og festivaler gjør unge tryggere

Forskere fra Johns Hopkins har funnet ut at ungdom ikke velger å ta piller de tror er MDMA om tester viser at det i stedet er farlige stoffer. Data hentet forskerne inn fra frivillige som uten betaling testet piller på konserter og festivaler over hele USA.

Resultatene forskerne nylig publiserte i Journal of Psychopharmacology viste også at mange piller som ble solgt som MDMA inneholdt farlige innblandinger som amfetamin og høye doser koffein. Bare 26% av de undersøkte ville fortsatt ta de pillene de hadde sett for seg om de fikk vite at de testet negativt for MDMA.

Forskerne sier at deres funn tydelig viser at testing av piller på festivaler og andre steder vil kunne være et viktig verktøy for å hindre helseskader. 

MDMA er et rusmiddel med både stimulerende og psykedeliske egenskaper som både festivalgjengere og andre ungdommer søker for glede og forbedrede sanseopplevelser. Alene og i normale doseringer, er MDMA relativt harmløst. Stoffet kan likevel for enkelte medføre ubehagelige opplevelser som kvalme, dehydrering og skjelvinger. Urene stoffer fylt med koffein, amfetamin eller andre stoffer har medført sykehusinnleggelse og i svært sjeldne tilfeller dødsfall.