MDMA i utprøving for alkoholisme

Forskere i Storbrittania skal nå gjøre forsøk for å se om MDMA, det aktive stoffet i Ecstasy, kan kurere alkoholisme.

Forskere ved et anerkjente Imperial College i London har annonsert at de har fått godkjennelse til å gjennomføre en studie på mennesker med alvorlig alkoholisme i Bristol for å se om MDMA kan bidra til å kurere avhengighet. Det rapporterer The Guardian.

Dette handler om å forbedre forholdet mellom terapeut og pasient og det gir oss muligheten til å komme oss ned til kjernen av problemene som skaper langvarig psykisk sykdom, sier Ben Sessa, en en av de kliniske psykologene involvert i studien.

Dette handler om å forbedre forholdet mellom terapeut og pasient og det gir oss muligheten til å komme oss ned til kjernen av problemene som skaper langvarig psykisk sykdom, sier Ben Sessa, en en av de kliniske psykologene involvert i studien.

I studien vil 20 pasienter, alle med alvorlig alkoholisme motta psykoterapi kombinert samtidig som de gis MDMA som er 99.99% ren. Alle pasientene har feilet all tidligere behandling og anses som behandlingsresistente.

MDMA er et såkalt empatogent psykoatkivt legemiddel og er kjent for å fremkalle følelser som kjærlighet, sosial nærhet og empati. Forskerne tror at disse effektene kan hjelpe mennesker med alkoholisme til å få mer ut av psykoterapi.

- Dette handler om å forbedre forholdet mellom terapeut og pasient og det gir oss muligheten til å komme oss ned til kjernen av problemene som skaper langvarig psykisk sykdom, sier Ben Sessa, en en av de kliniske psykologene involvert i studien.

Tidligere studier har vist at det såkalte partydopet kan være effektivt for å behandle traumer og angst. I en studie fra 2010 viste mer enn 80% av pasienter med posttraumatisk stressyndrom (PTSD) ikke lengre symptomer etter kun to behandlinger med kontrollert MDMA-bruk.