Religiøse ledere tar psykedelika. For vitenskapen.

En katolsk prest, en Rabbi og en Buddhistmunk går inn i en bar og bestiller hver sin fleinsoppdrink. 

 Så langt er tilbakemeldinger fra alle de religiøse lederne av dette har vært veldig verdifulle erfaringer. Ingen av deltagerne har opplevd å bli forvirret eller angrer på å ha deltatt. William Richards, psykolog ved Johns Hopkins

Så langt er tilbakemeldinger fra alle de religiøse lederne av dette har vært veldig verdifulle erfaringer. Ingen av deltagerne har opplevd å bli forvirret eller angrer på å ha deltatt.

William Richards, psykolog ved Johns Hopkins

Som The Guardian skriver kan dette høres ut som første linjen i en veldig dårlig vits. Men det er det ikke. Dette skjer faktisk på ordentlig. Bare ikke i en bar, men i en lab. Forskere ved Johns Hopkins i Baltimore, USA har rekruttert nesten tredve religiøse ledere fra ulike trossamfunn og deler av verden for å delta i en stridige hvor de vil bli gitt psilocybin som er den rusgivende bestanddelen i fleinsopp. 

Ifølge doktor William Richards som er psykolog ved Johns Hopkins og involvert i arbeidet var det å involvere religiøse ledere i forskningen nokså selvsagt. "Ved bruk av psilocybin er mytiske erfaringer så vanlige at det virket som en 'no-brainer' at de ville være av interesse for, om ikke faktisk verdifulle for religiøse ledere."

Forskningen tar sikte på å vurdere om den typen sterke religiøse opplevelser som psykedelika kan gi, gjør lederne mer effektive og tillitsvekkende som religiøse ledere og om det på noen måte endrer deres religiøse tenking,

De fleste organiserte religioner er sterke motstandere av å ta i bruk illegale rusmidler. Forskerne har likevel klart å rekruttere både katolske, ortodokse og presbyterianske kristne prester, en Zen-mink og flere jødiske rabbier til eksperimentet.

Etter først å ha gjennomgått kvalifisering hvor deltagerne har blitt undersøkt av leger og psykologer har de blitt gitt to kraftige doser psilocybin med en måneds mellomrom. Deltagerne gis stoffet og blir så bedt om  å ligge på en sofa med to "turguider" i rommet mens de lytter til religøst beetont musikk for å hjelpe med den religiøse delen av reisen.

"Instruksjonen er at de skal gå innover og samle erfaringer fra sitt indre. Så langt er tilbakemeldinger fra alle de religiøse lederne av dette har vært veldig verdifulle erfaringer. Ingen av deltagerne har opplevd å bli forvirret eller angrer på å ha deltatt." Det sa Richards da han presenterte sin forskning på konferansen Breaking Convention i London for noen uker siden.

 

Nedtelling for legalisert Ecstasy

Erfaringene jeg selv har hatt med bevissthetsendrende medikamenter som psilocybin, MDMA og LSD. men spesielt med MDMA har vært personlig transformerende og viktige for meg. Det sier Mike Riggs, reporter for Reason

Det var Riggs erfaringer med de positive effektene av psykedelika og MDMA som fikk Riggs til å undersøke arbedismetodene til grupper som The Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) og deres grunnlegger Rick Doblin,

"Doblin er en fascinerende fyr." Det sier Riggs i Reasons siste podcast. Doblin startet MAPS i 1986. Han har vært ledende i å studere og arbeide for bruken av psykedelika siden slutten av sekstitallet. 

Historien Riggs forteller er ikke en historie om hedonistisk rusromantikk eller om merkverdige syreturer. I stedet handler den om leger og pasienter som arbeider sammen for å få endret på lovgiving do forhindrer dem i å få den behandling de behøver. 

Hør hele podcasten fra Reason her.

 

Rammeverket for cannabislegalisering i Massachusetts klart

Åtte måneder etter at velgerne i folkeavstemming legaliserte cannabis har lovgiverne i den amerikanske delstaten Massachusetts endelig kommet frem til en avtale om hvordan skattlegging og regulering av legalisert cannabisomsetning skal gjennomføres. Dette gjør at Massachusetts nå er på vei ut av et legalt limbo hvor cannabis er tillat, men hvor ingen har lisens til å selge eller dyrke til annet enn medisinsk bruk.

Klart flertall for legalisering i folkeavstemmingen

Fra 1. juli 2018 vil legalt salg av cannabis starte i delstaten

Kompromisset kommer etter månedsvis med konflikt i delstatens kongress hvor konservative republikanere allierte med Donald Trumps justisminister Sessions har forsøkt å pute kjepper i hjulene for legaliseringen som ble vedtatt av et klart flertall av velgerne i en folkeavstemming i november i fjor.

Skattlegging og regulering av svart cannabisøkonomi har frem til nå stort sett skjedd i det vestlige USA. Massachusetts er den første delstaten på østkysten som gjennomfører full legalisering. Med de mye mindre avstandene mellom byer på østkysten av USA er det ventet at legalisering i Massachusetts vil gjøre det vanskelig for andre delstater i nærheten å opprettholde sin undertrykkende politikk. Allerede i august vil lovgiverne i New York diskutere et innbyggerinitiativ om legalisering etter at delstaten allerede både har legalisert cannabis til medisinsk bruk og avkriminalisert bruk blant rekreasjonelle brukere.

Lovgiverne i Massachusetts har brukt vesentlig lengre tid på å følge velgernes vilje enn tilsvarende delstatskongresser i andre delstater som Washington og Oregon hvor cannabis også ble vedtatt legalisert av velgerne gjennom folkeavstemming i såkalte "reguler og skattlegg" initativer.

Cannabisegalisering har allerede medført en positiv effekt på økonomien i Colorado verdsatt til flere titalls milliarder kroner. Penger som i stor grad har vært brukt på å forbedre skole- og helsetilbudet der. Den forlengede prosessen i Massachusetts har resultert i en forsinkelse på flere måneder før innbyggerne i Massachusetts har kunnet nyte godt av de samme positive effektene.

Under Massachusetts lovgivning vil omsetning av cannabis skattlegges med en sats på 20%. Skatteinntektene vil i hovedsak gå til tiltak for unge og forbedrede helsetjenester for innbyggerne.

 

 

 

 

USA: Flertall for behandling med psykedelika

Flere tidligere kontroversielle psykedeliske stoffer, som for eksempel LSD, MDMA og psilocybin viser nå svært lovende resultater i behandling av lidelsers om depresjon, angst og PTSD. I en ny meningsmåling fra YouGov framkommer det nå at støtten til slike nye behandlingsformer til en viss grad enger sammen med utdanningsnivå.

I studier fra forskere ved New York University er det vist at en enkelt behandling med psilocybin (det aktive stoffet i for eksempel Fleinsopp) reduserte symptomer på depresjon og angst hos 80% av kreftpasienter med livstruende diagnose. En annen undersøkelse har vist at pasienter som kun hadde mottatt tre behandlinger med MDMA opplevde kraftige reduksjoner i symptomer på PTSD. Etter behandlingene var så mange som to tredeler symptomfrie. På samme måte har studier ved Yale og det amerikanske Institute of Mental Health vist at Ketamin fungerer mot depresjon på så lite som seks timer. Spesielt har pasienter som ikke responderer på tradisjonell medikamentbehandling vist lovende resultater i disse studiene.

Hvor mange støtter psykedelisk behandling

På tross av det stigma disse behandlingsformene fortsatt lider under på grunn av deres politisk bestemte klassifikasjon som narkotika viser en meningsmåling tatt opp av YouGov at mange amerikanere er klare for å omfavne psykedelisk behandling. Graden av støtte varierer med utdannings- og kunnskapsnivå. Jo høyere utdannelse, jo større var støtten til å ta behandlingsformene i bruk. 53% av alle respondenter støtter forskning på slik behandling. For respondenter med universitetsgrad var støtten imidlertid så høy som 69%.

Støtten til personlig bruk er ennå høyere enn støtten til å forske på behandlingsformene. 63% av respondentene svarte at de personlig ville være åpne for medisinsk behandling med psilocybin, ketaming eller MDMA om de fant seg selv i en situasjon hvor de kunne ha medisinsk nytte av behandlingen og medikamentene ble bevist å være trygge. Også her økte støtten med utdanningsnivå. I gjennomsnitt var respondenter med mastergrad eller høyere 21 prosentpoeng mer villige til å forsøke psykedelisk behandling enn dem som bare hadde fullført videregående skole.

Psykedelika følger samme vei som cannabis mot legalisering

Alle trender starter i USA, sprer seg rundt i resten av verden og kommer sist til Norge. Mens resten av verden har diskutert de positive helsegevinstene av cannabis og beveget seg i retning legalisering lenge, er det først de siste par årene debatten har kommet skikkelig til Norge.

 Psykologene Tom og Sheri Eckert leder kampanjen for å kunne bruke psilocybin i behandlingen av pasienter med blant annet angst.

Psykologene Tom og Sheri Eckert leder kampanjen for å kunne bruke psilocybin i behandlingen av pasienter med blant annet angst.

I USA er den debatten imidlertid i realiteten over. Så mye som 60% av amerikanere støtter en legalisering av cannabis hvor omsetning flyttes fra gatelangere til lisensierte salgssteder med aldersgrenser.

Det neste på den amerikanske agendaen nå er psykedeliske stoffer som LSD og psilocybin (det aktive stoffet i Fleinsopp). En gruppe kalt Oregon Psilocybin Society har nå startet en kampanje for å få legalisering av nettopp psilocybin opp som tema for folkeavstemming i 2020. Det skriver Vice.

Oregon Psilocybin Society ledes av Tom and Sheri Eckert. Ekteparet driver psykologpraksis i Portland, Oregon og mener at psilocybin vil kunne være til stor hjelp for deres pasienter, spesielt dem som har vært utsatt for vold eller andre traumatiske hendelser.

De siste årene har forskning på psilocybin tatt seg veldig opp og forskere ved Johns Hopkins og New York University har vist at stoffet har potensiale i behandling av mentale lidelser som blant annet angst, depresjon, PTSD, OCD og rusmiddelavhengighet. Psilocybin har også blitt vist å redusere angst hos døende pasienter, samtidig som bruken økte pasientenes følelse av velvære og takknemlighet.

 

Medisinsk cannabis kan bli lovlig på Kanaløyene

Medisinsk cannabis kan blir lovlig på Jersey og Guernsey basert på en fagrapport som av politiske årsaker ble sett bort fra i Storbrittania. Det skriver BBC.

Barnesgruppens rapport:

 • Nedsatt i mai 2016 av Storbrittanias parlamentariske gruppe for ruspolitikk
 • Barnes og hans kolleger gjennomførte en ekstensiv litteraturgjennomgang av 20 000 forskningsrapporter om cannabinoider
 • Resultatene viste "ugendrivelige bevis" for at cannabisbaserte legemidler kunne hjelpe ved en serie medisinske tilstander
 • Bevisene var ekstra sterke for behandlign av kroniske smerter, spastisitet og kvalme i forbindelse med kreftbehandling og angst
 • Rapporten konkluderte også med at forskning ble hindret av dagens politikk

Professor Mike Barnes som er forfatter av rapporten, som ble bestilt av en tverrparlamentarisk gruppe i Underhuset har tidligere uttalt til The Guardian at det haster med å få legalisert tilgang til medisinsk cannabis.

Etter at rapporten ble gjennomgått av Jerseys "Misuse og Drugs Advisory Coouncil ble det anbefalt å omklassifisere noen cannabisprodukter for å gjøre disse lettere tilgjengelig for pasienter som trenger dem.

Barnesgruppens rapport estimerer antallet pasienter i Storbrittania som benytter seg av medisinsk cannabis mot blant annet kroniske smerter til rundt en million. Mange av disse kan risikere problemer med myndighetene fordi de ikke har resept på medisinen sin.

Legemiddelet Sativex som er et cannabisekstrakt er allerede i bruk for å behandle pasienter med multippel sklerose både i Storbrittania og i Norge.

 

  Cannabisutsalg reduserer kriminalitet

  En ny studie publisert i Journal of Urban Economics har vist cannabisutsalg - i motsetning til det mange tror - reduserer kriminalitet i utsalgets nærområde. Det skriver Insurance Journal. Lavere risiko for kriminalitet og hærverk i områder med cannabisutsalg kan medføre lavere forsikringspriser i disse områdene.

   "Konklusjonen fra forskningen er at næriingsliv som retter seg mot publikum er et effektivt virkemiddel for å få ned kriminaliteten, også når det er cannabisutsalg vi snakker om," sier forsker Mireille Jacobson ved University of California Irvine

  "Konklusjonen fra forskningen er at næriingsliv som retter seg mot publikum er et effektivt virkemiddel for å få ned kriminaliteten, også når det er cannabisutsalg vi snakker om," sier forsker Mireille Jacobson ved University of California Irvine

  I studien som ble gjennomført av Tom Y. Chang fra University of Southern California og Mireille Jacobson fra University of California Irvine undersøkte effekten av en massenedstengelse av Cannabisutsalg i Los Angeles i 2010.

  "I motsetning til hva mange ville gjettet fant vi en umiddelbar økning i kriminalitet i områder hvor Cannabisutsalg ble stengt ned sammenlignet med områdene rundt dem som fikk holde åpent," forklarte Jacobson.

   Den samme reduksjonen i kriminalitet følger også med annet uteliv, som restauranter.

  "Likheten mellom restauranter og Cannabisutsalg er at de øker områdets gjennomsiktighet. Områder med høyere gjennomsiktighet har flere folk i gatene. Det virker dempende på enkelte former for kriminalitet," utdyper Jacobson.

  Spesielt biltyverier, hærverk og innbrudd økte i områder hvor myndighetene stengte ned Cannabisutsalg. Forskerne antar at dette skyldes at disse kriminalitetstypene i størst grad avverges av mennesker i gatene. Forskning viser også at områder som opplever økt kriminalitet ved nedstenging av slike restauranter og utsalg raskt ser at kriminaliteten faller igjen når de gjenåpner.

  "Konklusjonen fra forskningen er at næriingsliv som retter seg mot publikum er et effektivt virkemiddel for å få ned kriminaliteten, også når det er cannabisutsalg vi snakker om," avslutter Jacobson.

   

  MDMA i utprøving for alkoholisme

  Forskere i Storbrittania skal nå gjøre forsøk for å se om MDMA, det aktive stoffet i Ecstasy, kan kurere alkoholisme.

  Forskere ved et anerkjente Imperial College i London har annonsert at de har fått godkjennelse til å gjennomføre en studie på mennesker med alvorlig alkoholisme i Bristol for å se om MDMA kan bidra til å kurere avhengighet. Det rapporterer The Guardian.

   Dette handler om å forbedre forholdet mellom terapeut og pasient og det gir oss muligheten til å komme oss ned til kjernen av problemene som skaper langvarig psykisk sykdom, sier Ben Sessa, en en av de kliniske psykologene involvert i studien.

  Dette handler om å forbedre forholdet mellom terapeut og pasient og det gir oss muligheten til å komme oss ned til kjernen av problemene som skaper langvarig psykisk sykdom, sier Ben Sessa, en en av de kliniske psykologene involvert i studien.

  I studien vil 20 pasienter, alle med alvorlig alkoholisme motta psykoterapi kombinert samtidig som de gis MDMA som er 99.99% ren. Alle pasientene har feilet all tidligere behandling og anses som behandlingsresistente.

  MDMA er et såkalt empatogent psykoatkivt legemiddel og er kjent for å fremkalle følelser som kjærlighet, sosial nærhet og empati. Forskerne tror at disse effektene kan hjelpe mennesker med alkoholisme til å få mer ut av psykoterapi.

  - Dette handler om å forbedre forholdet mellom terapeut og pasient og det gir oss muligheten til å komme oss ned til kjernen av problemene som skaper langvarig psykisk sykdom, sier Ben Sessa, en en av de kliniske psykologene involvert i studien.

  Tidligere studier har vist at det såkalte partydopet kan være effektivt for å behandle traumer og angst. I en studie fra 2010 viste mer enn 80% av pasienter med posttraumatisk stressyndrom (PTSD) ikke lengre symptomer etter kun to behandlinger med kontrollert MDMA-bruk.

   

  Katalonia legaliserer cannabis

   Den nye loven er veldig fremtidsrettet og sender et klart budskap. Tiden har kommet for et paradigmeskifte når det gjelder legalisering av illegale rusmidler, sier  Alba Verges

  Den nye loven er veldig fremtidsrettet og sender et klart budskap. Tiden har kommet for et paradigmeskifte når det gjelder legalisering av illegale rusmidler, sier  Alba Verges

  Myndighetene i Katalonia har legalisert cannabis. Med dette følger den autonome spanske delstaten etter blant annet Canada og flere amerikanske delstater og blir med det det foreløpig siste medlemmet på en stadig større liste av land og regioner hvor cannabis er lovlig. 

  Cannabisklubber kan nå dyrke opptil 150 kilo cannabis i året som medlemmene kan bruke.

  Alba Verges, leder av parlamentets helsekomite sa til  HuffPost Spania at "Den nye loven er veldig fremtidsrettet og sender et klart budskap. Tiden har kommet for et paradigmeskifte når det gjelder legalisering av illegale rusmidler."

  legaliseringen kommer etter en underskriftskampanje hvor nesten 70 000 skrev under på et krav om parlamentsbehandling.

  I forkant av avstemmingen la myndighetene fram en rapport fra over 30 cannabiseksperter. Ekspertene som inkluderte både psykologer, sosiologer og farmakologer konkluderte med at cannabis ikke har et spesielt stort skadepotensiale.

  Legaliseringen ble etter dette vedtatt med overveldende flertall. 118 av Katalonias 127 parlamentsmedlemmer stemte for.

  Pilletesting på konserter og festivaler gjør unge tryggere

  Forskere fra Johns Hopkins har funnet ut at ungdom ikke velger å ta piller de tror er MDMA om tester viser at det i stedet er farlige stoffer. Data hentet forskerne inn fra frivillige som uten betaling testet piller på konserter og festivaler over hele USA.

  Resultatene forskerne nylig publiserte i Journal of Psychopharmacology viste også at mange piller som ble solgt som MDMA inneholdt farlige innblandinger som amfetamin og høye doser koffein. Bare 26% av de undersøkte ville fortsatt ta de pillene de hadde sett for seg om de fikk vite at de testet negativt for MDMA.

  Forskerne sier at deres funn tydelig viser at testing av piller på festivaler og andre steder vil kunne være et viktig verktøy for å hindre helseskader. 

  MDMA er et rusmiddel med både stimulerende og psykedeliske egenskaper som både festivalgjengere og andre ungdommer søker for glede og forbedrede sanseopplevelser. Alene og i normale doseringer, er MDMA relativt harmløst. Stoffet kan likevel for enkelte medføre ubehagelige opplevelser som kvalme, dehydrering og skjelvinger. Urene stoffer fylt med koffein, amfetamin eller andre stoffer har medført sykehusinnleggelse og i svært sjeldne tilfeller dødsfall.

   

  Cannabisbruk blant tenåringer falt kraftig etter legalisering i Colorado

   Cannabisbruk blant tenåringer i Colorado har falt kraftig etter at legaliseringen erstattet langere med regulert omsetning og alderskontroll.

  Cannabisbruk blant tenåringer i Colorado har falt kraftig etter at legaliseringen erstattet langere med regulert omsetning og alderskontroll.

  Cannabisbruk blant tenåringer falt kraftig i Colorado i årene 2014 og 2015 etter at delstaten legaliserte cannabis. Det viser tall fra de føderale myndighetene skriver Washington Post.

  Den nasjonale undersøkelsen National Survey on Drug Use and Health viste at 18.35% av av unge i Colorado i alderen 12-17 hadde brukt cannabis det siste året. Dette er kraftig ned fra 20.81% i 2013/2014 og innebærer et fall på 12 prosent siden legaliseringen erstattet lokale langere med aldersgrenser og ordnet omsetning.

  Målt år mot år falt cannabisbruken blant tenåringer i de fleste delstater i samme periode, også i Washington som er den andre staten som tidlig legaliserte omsetning av cannabis. Fallet i Washington var ikke like høyt som i Colorado.